Doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD.


- lektor, vedoucí kurzů, sportovní psycholog, terapeut s 30 letou zkušeností, supervize

  Osobní údaje:
 • Marie Blahutková, narozena 8.5.1958 ve Šlapanicích u Brna
 • vdaná, 1 dítě
  Vzdělání a akademická kvalifikace:
 • 2013: certifikát Halliwickovy metody plavání
 • 2004: doc., habilitační přednáška - psychologie v kinantropologii
 • 2003: certifikát lektor Halliwickovy metody plavání A a B
 • 1998: Ph.D., obhajoba dizertační práce - psychologie v kinantropologii
 • 1985: PaedDr., státní rigorózní zkouška
 • 1983: ukončení studia na UJEP Brno učitelství pro 5. - 12. roč. komb. Tělesná výchova - zeměpis
 • 1977: maturita na Gymnáziu v Bučovicích
  Přehled zaměstnání:
 • 2013 - dosud: Centrum sportovních aktivit VUT Brno
 • 2004 - 2013: FSpS MU, docent
 • 2002: FSpS MU, odborný asistent
 • 1984 - 2001: PdF MU (dříve UJEP), odborný asistent
 • 1983: ZDŠ Rajhrad, učitel
  Pedagogická činnost:
 • Přednášky: psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování ve sportu, sociální psychologie pro manažery, psychologie koučování pro manažery, teambuilding, práce s klientem ve sportu, psychologie zdraví, Halliwickova metoda plavání
 • Semináře a cvičení: psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, pohyb a duševní zdraví, týmové dovednosti, Halliwickova metoda plavání
 • Působení na letních výcvikových kurzech – teambuilding, teambuilding workshop
 • Vedení diplomových prací, vedoucí a oponent
 • Vedení disertačních prací
 • Semináře duševního zdraví
 • Oponent rigorózních prací, disertačních prací, habilitačních prací
  Vědeckovýzkumná činnost:
 • 2012 – 2013: Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU - spoluřešitel
 • 2011: návaznost Projekt MZ Pohybem proti civilizačním chorobám - řešitel
 • 2010: Projekt MZ Pohybem proti civilizačním chorobám - řešitel
 • 2009 – 2012: PREFEKT – projekt ESF MU - spoluřešitel
 • 2005 - 2011: Výzkumný záměr Pf MU Škola a zdraví 21 spoluřešitel (D1) 2009
 • 2006 – 2007: Inovace studijních oborů na MU – Transformační a rozvojový projekt – hl. řešitel
 • 2006: GAAV Pohyb a duševní zdraví – publikační projekt - řešitel
 • 2004: Transformační a rozvojový projekt MŠMT ČR č. 211/2004 Integrovaný projekt CŽV na fakultách MU - spoluřešitel
 • 2004: Výzkumný projekt MŠMT 2004-5 Zneužívání prostředků s dopingovým účinkem mládeží v organizovaném a neorganizovaném sportu - spoluřešitel
 • 1999: Grant CES: JO7/98 144100001 výzkumný záměr Učitelé a zdraví (psychologický přístup) - spoluřešitel
 • 1998: Dizertační práce: Problematika aspirační úrovně jako faktoru výkonové motivace u mládeže
 • 1998: Grant MŠMT, RS 98019 - Tělesná výchova a zdraví na 2.st. ZŠ - člen řešitelského kolektivu
 • 1997: Grant MŠMT, RS 99004 - Tělesná výchova a zdraví - člen řešitelského kolektivu
 • 1985: Státní výzkumný úkol - Objektivizace vybraných faktorů rozvoje vrcholové výkonnosti
  Akademické stáže:
 • Slovensko – Banská Bystrica, Prešov, Košice, Bratislava
 • Slovinsko – Ljubljana
 • Polsko – Poznaň, Krakow
  Mimouniversitní aktivity:
 • Člen České kinantropologické společnosti
 • Člen Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
 • Člen Asociace psychologů sportu ČR
 • Člen FEPSACU - Evropská asociace psychologů sportu
 • Člen Českomoravské psychologické společnosti
 • Místopředseda Asociace psychologů sportu ČR
  Ocenění vědeckou komunitou:
 • 1996,97,98: Ocenění děkanem za pedagogickou činnost pro učitelství 1.stupně ZŠ a 2.stupně ZŠ
  Ocenění:
 • 2012: stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj Sokola
 • 1996: Za zásluhy o rozvoj čs. Tělovýchovy

>> zpět <<