Mgr. Daniela Jonášová


  Osobní údaje:
 • narozena 21. 7. 1977 v Chomutově
 • svobodná, 1 dcera
  Vzdělání:
 • 1999: Mgr. Obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace tělesná výchova s didaktikou, dramatická výchova s didaktikou, PdF MU Brno
  Přehled zaměstnání:
 • 2003 - dosud: Fakulta sportovních studií MU v Brně, externí učitel
 • 2002 -2017: Pedagogická fakulta MU v Brně, asistentka
 • 2002 - dosud: ZUŠ Fr. Jílka v Brně, učitelka LDO
 • 2002 - 2003: Občanské sdružení Naděje-denní stacionář pro seniory, instruktorka arteterapie, ergoterapie
  Pedagogická činnost:
 • výuka předmětů: gymnastika, psychomotorika, netradiční formy tělesné výchovy, rytmická a sportovní tělesná výchova, základy plavání, základy turistiky a pohybu v přírodě
 • výuka Literárně dramatického oboru, Brno
 • 2002: výuka plavání, Kociánka-Brno
 • 2001-2002: asistent při hudebních, dramatických a pohybových workshopech pro Kith and Kids, London, GB
 • 2-4/1998: vedení seminářů Psychomotorika a Duševní hygiena člověka, Hradec Králové

>> zpět <<