Mgr. Zdeněk Sigmund


- semináře psychologie zdraví, koučování, absolvování kurzů teambuildingu

  Osobní údaje:
 • Dolní 2266, Zlín, 760 01, Česká republika
 • datum narození: 15.10.1979
 • stav: svobodný
  Vzdělání:
 • 2004 - 2010 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
 • 2003 – 2006 VUT Strojní inženýrství
 • 1999 – 2003 Střední speciální škola Mesit – Obor Provozní technik
 • 1995 – 1998 SOŠ – obor Mechanik opravář pro stroje a zařízení
  Přehled zaměstnání:
 • 2013: Instruktor teambuildingových kurzů vedených doc. PaedDr. Marií Blahutkovou, Ph.D.
 • 2009 – 2010: DD a ZŠ Vizovice
 • 2007 – 2008: T klub – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • 2008: Dětský domov se školou Jihlava
 • 2004 – 2008: ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín, Brno, Kroměříž
 • 2004 – 2008: ZŠ a ZŠC Zlín, Brno
 • 2004 - dosud: Organizátor benefičních, sportovních a kulturních akcí
  Publikace:
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Zdeněk SIGMUND. Psychomotor Excersises for Communication Development in Children with Learning Disorders in Primary School. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008. s. 37-42, 6 s. ISBN 978-80-7315-167-6

>> zpět <<