Senioři: Spokojený život s pohybem

Psychomotorické aktivity s motivačními prvky pro zlepšení kvality života a smyslu života s náplní činností vedoucích k duševnímu zdraví seniorů.

- lekce v trvání max. 2 hod.(120 min.) včetně vstupního rozhovoru a závěrečného hodnocení
- libovolný počet setkání
- skupina do 15 seniorů
- cena: 2.000,- Kč
- supervize

Uvedená cena je bez cestovného.
Na semináři je možno objednat nebo zakoupit pomůcky a publikace.


< Dospělí ^ Psychomotorika Rodiče a děti >