Handicap: Pohybem k radosti
integrace, inkluze

- lekce v trvání max. 2 hod.(120 min.)
- hodnocení
- libovolný počet setkání
- skupina libovolná
- cena: 2.000,- Kč
- supervize

Uvedená cena je bez cestovného.
Na semináři je možno objednat nebo zakoupit pomůcky a publikace.


< Rodiče a děti ^ Psychomotorika Učitelé >