Učitelé: Moderní psychomotorické přístupy

Výsledky aktuálních výzkumů ve škole, teoretické i praktické ukázky práce s dětmi, problémy inkluze, integrace, masáže, relaxace.

- lekce v trvání 2 – 4 hod.
- hodnocení
- libovolný počet setkání
- cena: 2.500,- Kč

Uvedená cena je bez cestovného.
Na semináři je možno objednat nebo zakoupit pomůcky a publikace.


< Handicap ^ Psychomotorika Sportovci >