Sportovci: Psychomotorika ve sportovní přípravě

Sportovní trénink ve výkonnostním i vrcholovém sportu je velmi náročný proto je dobré inovovat přístupy trenérů herními aktivitami. Psychomotorika díky netradičnímu náčiní využívá tyto aktivity zejména pro zlepšení kondice, nervosvalové koordinace, rovnováhy a prostorové orientace.

- lekce v trvání 1,5 – 2 hod.
- hodnocení
- libovolný počet setkání
- cena: 2.500,- Kč

Uvedená cena je bez cestovného.
Na semináři je možno objednat nebo zakoupit pomůcky a publikace.


< Učitelé ^ Psychomotorika